Vuosikokous verkossa 2021

Vuoden 2021 vuosikokous järjestettiin poikkeuksellisesti Teams-kokouksena.