Yhdistyksen taustaa

Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry perustettiin 4.4.1979 kenraaliluutnantti Alpo Kantolan toimiessa keskeisenä puuhamiehenä. Kaikki tuolloin elossa olleet rannikkotykistön viisi kenraalia olivat läsnä kokouksessa. Yhdistyksen tehtävänä oli hankkia aselajille säätiön perustamisen edellyttämä taloudellinen pääoma.


Rannikkotykistösäätiö -Kustartilleristiftelsen sr rekisteröitiin 17.10.1979. Se on muodostunut sääntöjensä mukaan keskeiseksi tukiyhteisöksi rannikkotykistön piirissä toimiville yhteisöille ja yksityisille.  Yhdistys puolestaan - edellä mainitun tehtävänsä suoritettuaan - vietti pitkään todellista hiljaiseloa. Viimein yhdistys elvytettiin, tällä kertaa rannikkotykistöaselajin perinteiden taltioimiseen. 

Ote yhdistyksen 2003 uusitusta 2 §:stä kuuluu:
"...tarkoituksena on innostaa vaalimaan rannikkotykistöaselajin ja rannikkojoukkojen sekä yhteisöjen perinteitä ja siihen liittyen tukea niiden piirissä tapahtuvaa tutkimus-, keruu-, tiedotus- ja kehittämistoimintaa, jonka tarkoituksena on yleisen maanpuolustushengen ja erityisesti rannikkopuolustuksellisen ajattelun ylläpito ja kehittäminen osana meripuolustusta
...pyrkii aloitteellisesti ja innoittavasti saamaan asianomaiset viranomaiset sekä erityisesti rannikolla toimivat maanpuolustusyhteisöt toimiin yhdistyksen tarkoitusta palvelevien hankkeiden edistämiseksi ja aikaansaamiseksi...".