Yleisteoksia

Arimo, Reino. SUOMEN LINNOITTAMISEN HISTORIA 1918-1944.  Suomen Sotatieteellinen Seura. Otava. Keuruu 1981.

Enqvist, Ove. KELLÄ SAARET JA SELÄT ON HALLUSSAAN... Rannikkopuolustuksen aluekysymykset autonomisessa ja itsenäisessä Suomessa. Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian Laitos. Edita Prima Oy 2007.