Kirjallisuus tekijän nimen mukaan

 

KIRJALLISUUS, OPINNÄYTTEET JA ARTIKKELIT  

 

1. Avdelta Kustartillerisektionen. 1. Erillinen Rannikkotykistöpatteristo 1921-1936, Helsinki 1936.

Aaltonen, Reino: Rannikkomme sotilasmaantieteellistä tarkastelua, teoksessa Rannikkotykistön vuosikirja XI 1966, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y., Helsinki 1966.

Aaltonen, Reino: Hangon vanha linnoitus, Hangon kaupunki, Hanko 1969.

Ahto, Sampo: Linnoitukset Suomessa autonomian aikana, teoksessa Pauli Kurkinen (toim.) Venäläiset Suomessa 1809-1917, Historiallinen Arkisto 83, Helsinki 1984.

Ahto, Sampo: A survey of the naval fortresses in Finland, teoksessa The naval fortresses in the Baltic area, V Baltic seminar in Kotka 30.7.-1.8.1987, Publication number 14 in the series of provincial museum of Kymenlaakso, Provincial Museum of Kymenlaakso, Kotka 1990.

Anthoni, Eric: Undersökning om äganderätten till Sveaborgs-holmarna (painamaton), Helsinki 1957, MVSL.

Anthoni, Eric: Vem ägde Sveaborgsholmarna?, teoksessa Piirteitä Suomenlinnan historiasta V, Ehrensvärd-seura, Helsinki 1960.

Airaksinen, E: Poimintoja RT 2:n vaiheista, teoksessa Rannikkotykistön vuosikirja 1935, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y., Helsinki 1935.

Airola, Olli: Kyminlinna, teoksessa Sotamuseon vuosikirja V, Sotamuseo, Helsinki 1953.

Airola, Olli: Kyminkartanon linnoitus-Kyminlinna, Kymenlaakson Maakuntaliitto r.y., Kouvola 1970.

Airola, Olli ja Harjunpää, Kaisu: Ruotsinsalmen merilinnoitus 1750-1855, Kymenlaakson maakuntamuseon julkaisuja no.1, Kymenlaakson maakuntamuseo, Kotka (Myllykoski) 1978.

Amburger, Erik: Geschihte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917, E.J. Brill, Leiden, Alankomaat 1966.

Amirhanov, Leonid: Morskaja krepost Imperatora Petra Velikogo, Ivanov i Leštšinski, Sankt-Peterburg 1995.

Andersson, Otto: Huru Sveaborgs kanoner oskadliggjordes 1918, Särtryck ur Svenska Litteratursällskapets i Finland Historiska och litteraturhistoriska studier nr 44, Helsingfors 1969.

Appel, Erik: Kampen för Porkala, Söderström & Co förlags ab, Borgå 1967.

Arimo, Reino: Suomen linnoittamisen historia 1918-1944, Otava, Helsinki (Keuruu) 1981

Arimo, Reino: Suomen puolustussuunnitelmat 1918-1939. I-III, Sotatieteen Laitos, Sotahistorian toimisto, Helsinki 1986-1987.

Arimo, Reino: Saksalaisten sotilaallinen toiminta Suomessa 1918, Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 1991.

Auvinen, Eero: Turku laivaston tukikohtana. Turun laivastoaseman 50-vuotisjulkaisu 12.10.1989, Turun Laivastoasema, Turku 1989.

Auvinen, Eero: Obbnäs-Upinniemi. Suomenlahden Meripuolustusalueen tukikohta. Laivastotukikohdan 40-vuotisjulkaisu, Kirkkonummi (Uusikaupunki) 1999.

Bertell, Erik: Persby-Persnäs-Bomarsund. Sekreteraren Michael Olsson, teoksessa Åländsk odling 1991, Museibyrån, Mariehamn 1992.

Beskrovny, L. G. : The Russian Army and Fleet in the Nineteenth Century. A Handbook of Armaments, Personnel and Policy, Academic International Press, Gulf Breeze Florida 1996.

Björklund, Nils: Valmet. Asetehtaiden muuttuminen kansainväliseksi suuryritykseksi, Gummerus, Jyväskylä 1990.

Björksten, S. R.:  Ahvenanmaan linnoittamattomuudesta ja puolueettomuudesta, teoksessa Rannikkotykistön vuosikirja 1935, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y. , Helsinki 1935.

Björkvall, Per: Båtmössan. Krigsminnen 1940-1944, omakustanne, Grankulla 1987.

Bondestam, Anna: Åland vintern 1918, Mariehamn, 1972.

Borgman, F.W: Die Befestung der Ålandinseln während des Weltkrieges: eine Studie über  Küstenschutz, Marine Rundschau 1936 heft 9 s. 430-437.

Borodkin, M: Kriget vid Finlands kuster 1854-1855, Söderströms & C:o, Helsingfors 1905

Brenner, Alf: Sigurdskåren, Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Helsingfors 1958.

Brunila, Kai: Porkkalan kohtalot, Kirkkonummen kunta, Kirkkonummi 1986.

Cederlöf, Henrik: Farleder och lotsplatser i Ekenäs skärgård, Ekenäs Tryckeri Aktiebolags Förlag, Ekenäs 1986.

Cederlöf, Henrik: Finlandssvenskt försvar. Nylands Brigad och Dragsvik garnison 1940-1995. En historiks översikt, Nylands Brigads Gille, Ekenäs 1996.

Dahlqvist, Stephan: Merivoimien kehitys, tehtävät ja asema puolustusvoimissa 1924-1939, Poliittisen historian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, Helsinki 2000.

Denisov, A. P. ja Pertetsnev, Ju. G. : Russkaja Beregovaja Artillerija, Vojennoje Izdatelstvo Ministerstva Oborony Sojuza SSR, Moskva 1956.

Dmitriev, Viktor: The sea fortification of Vyborg, teoksessa Study on the Maritime Archaeology, Volume 4, Russian Academy of Science Institute for the History of Material Culture, State Hermitage, North-West Russian Institute for the Cultural and Natural Heritage, St.-Peterburg 2000.

Ekman, Martin: Det själstyrda och demilitariserade Ålands gränser- historiska, geovetenskapliga och rättsliga synpunkter, Meddelanden från Ålands högskola 12, Ålands högskola, Mariehamn (Åbo) 2000.

Elomaa, Ville, Tommila, Päiviö ja Hult, Heikki: Krenatööreistä Rämäpäihin. Lauttasaaren linnoittamisen vaiheet Krimin sodasta toiseen maailmansotaan, Lauttasaari-Seura - Drumsö Sällskapet, Helsinki 2005.

Englund, Jarl: Skärgårdsminnen från första världskrigets dagar, Ålands sjöfart 5-6/1997.

Enqvist, Ove: Isosaari ja Kuivasaari, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta r.y., Helsinki 1991.

Enqvist, Ove: Kuivasaari, Sotamuseo, Helsinki 1995.

Enqvist, Ove: Mäkiluoto, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry., Helsinki 2004.

Enqvist, Ove: Järvö, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry. ja Porkkalamuseon Ystävät ry - Porkalamuseéts Vänner rf, Helsinki 1998.

Enqvist, Ove: Itsenäisen Suomen rannikkotykit 1918-1998, Sotamuseo, Helsinki 1999.

Enqvist, Ove: Robert Kajanuksen sauna ja huvila, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta r.y., Helsinki 1999.

Enqvist, Ove: Vallisaari, Kuninkaansaari, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta r.y. ja  Suomenlinnan Rannikkorykmentin Perinneyhdistys r.y., Helsinki 2001.

Enqvist, Ove ja Härö, Mikko: Varuskunnasta maailmanperinnöksi. Suomenlinnan itsenäisyysajan vaiheet, Suomenlinnaseura ry, Helsinki (Uusikaupunki) 1998.

Eriksson, Alfons: I storm och stiltje, omakustanne, Rosala (Åbo) 1994.

1996.

Freiman, K: Pietari Suuren merilinnoitus, erittäinkin sen meririntama v. 1909-1913 suunnitelmien mukaan, teoksessa Rannikkotykistön vuosikirja 1939, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y., Helsinki 1939.

Frost, H. H: Coastal Operations, teoksessa Journal of the United States Artillery Vol. 55 No. 3 September 1921.

Gardberg, Anders: The Åland Islands. A Strategic Survey, National Defence College, Helsinki 1995.

Greenhill, Basil ja Griffin, Ann: The British Assault on Finland 1854-55, London 1988.

Gustavsson, Kenneth: Prästö radiostation 1906-1918, teoksessa Åländsk odling 1991, Museibyrån, Mariehamn 1992.

Gustavsson, Kenneth: Det ryska kustbatteriet på Storklobb 1915-1918, Ålands sjöfart augusti 1996.

Gustavsson, Kenneth: Såliksen patteri. Muistoja ensimmäisen maailmansodan aikaisesta venäläisestä linnoituksesta, Ålands landskapsstyrelse, Mariehamn 2003.

Halén, Harry (Merimies H): Pihlajasaaren waiheita, omakustanne (Unholan Aitta), Helsinki 1981.

Halén, Harry: Katanpään linnakkeen venäläisaika sekä katsaus venäläisten muihin linnoitustöihin Turun-Ahvenanmaan saaristoasemalinjalla 1915-1918, omakustanne (Unholan Aitta), Helsinki 2001.

Halén, Harry: Ryska militärer och köpmän på Åland från Finska kriget till Krimkriget, omakustanne (Unholan Aitta), Helsingfors 2004.

Halén, Harry: Venäläisten toimista Degerön saarella 1577-1917, Omakustanne (Unholan Aitta), Helsinki 2004.

Halila, Aimo ym.: Suomen rakennushallinto 1811-1961, Rakennushallitus, Helsinki 1967 .

Halonen, A. (toim.): Suomen luokkasota. Historiaa ja muistelmia, Amerikan Suom. Sos. Kustannusliikkeiden liitto, Superior, Wisconsin 1928.

Halsti, Wolf: Suomen puolustuskysymys, Kustannusosakeyhtiö Kivi,  Kuopio 1954.

Hannula, E: Ahvenanmaan asema maailmansodassa, teoksessa Rannikkotykistön vuosikirja 1935, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y. , Helsinki 1935.

Hannula, Erkki: Suomenlahden kysymys Tarton rauhanneuvotteluissa, Sotilasaikakauslehti 1935 s. 23-37 ja 81-99.

Hannula, Vaalimo: Lavansaari. Historian pohjalle rakentuva kertomus “Suomenlahden selkäsaaresta”, Lavansaaren historiatoimikunta, Forssa 1947.

Hausen, Marika: Stabsläkare Hausens hus, teoksessa Åländsk odling 1991, Museibyrån, Mariehamn 1992.

Hautamäki, Erik: Kotisaareni Helsingin sylissä. Santahaminaa 1921-1939, Santahaminan Saarenpojat, Helsinki 2002.

Heikkilä, Pekka: Sodanaikainen sota- ja kauppa-alusten herätemittauksen ja poiston (magneettisuus, ääni ja paine) tarve, mahdollisuudet järjestely ja perusteet asemien sijaintipaikan valinnalle. Välttämättömät valmistavat toimenpiteet rauhan aikana, Merisotakoulun tutkielma, Kapteenikurssi 13, Helsinki 1965

Heinonen, Juhani: Suomen rauhankysymys välirauhansopimuksesta rauhansopimusluonnoksen valmistumiseen, Suomen historian pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, Tampere 1970.

Helme, Mehis: Pietari Suuren merilinnoituksen rautatie. Eestissä olleiden merilinnoitusten rautatiet 1913-1990, AS Ilo, Tallinn 1992.

Helme, Mehis: Fortress Railways of the Baltic Shores, Plateway Press, Brighton 1994.

Hermanson, Robert ja von Bonsdorff, Carl: Åland, rättsvetenskapliga och historiska synpunkter, Helsingfors 1920.

Hiljander, Ethel: Sjöberg tar och Sjöberg ger, Esbo Hembyggdsförening r.f., Esbo 1998.

Hirn, Sven ja Lankinen, Juha: Viipuri-kansainvälinen kaupunki, Gummerus, Jyväskylä-Helsinki 1992.

Hirvonen, T.: Upseeriston hallinnollinen opetus valtion henkilökuntakoulutukselle asetettujen tavoitteiden valossa tarkasteltuna, teoksessa Tiede ja Ase. Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu n:o 33, Suomen sotatieteellinen seura, Helsinki 1975.

Holmroos, Altti: Lypertön linnake. Katanpää, Ulkosaari ry - Utskär rf, Kustavi 2000.

Huhtaniemi Jukka: Porkkalan tukikohta ja sen palauttaminen Suomelle, Suomen historian pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopiston historiatieteen laitos, Tampere 1981.

Hurme, Risto: Rannikkopuolustuksemme 1980-luvulla, teoksessa Tiede ja Ase. Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu n:o 42, Suomen sotatieteellinen seura, Helsinki 1984.

Hyvärinen, Timo ja Sammallahti, Leena: Helsingin Hylkysaari - Suomen merimuseon kotisaari, Suomen merimuseo 1991, Museovirasto, Helsinki 1991.

Hyyti, Tuure Elias: Haminan rauha vuonna 1809, historian pro gradu -tutkielma, Turun yliopiston historian laitos, Turku 1935.

af Hällström, Olof: Sveaborg Viapori Suomenlinna. The Island Fortress off Helsinki. Linnoituksen rakennushistoria, Fästningens byggnadshistoria, An Architectural History, Anders Nyborg A/S International Publishers Ltd., Rungsted Kyst Denmark 1986.

Hämäläinen, Paavo ja Kauppi, Ulla-Riitta (toim.): Kotkan linnoitusten korjaus- ja restaurointityöt, Museovirasto Rakennushistorian osasto, Raportti 1/1989, Helsinki 1989.

Iivanainen, Pentti: Puolustusvoimien liikekannallepanon oikeudellinen perusta, teoksessa Tiede ja Ase. Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu n:o 28, Suomen sotatieteellinen seura, Helsinki 1970.

Ikäheimonen, Pirjo, Peltonen, Karim ja Mentu, Sakari: Svartholma, Museovirasto ja Loviisan matkailutoimisto, Helsinki-Loviisa 2002.

Illman, Lars: Söderby i storm och stiltje. En berättelse om en lotsby och hafvet där utanför, omakustanne, Lovisa 1999.

Isaksson, Martin: Kring Bomarsund, tio försök att skildra åländska verkligheter åren 1808-1856, Söderström & C:o Förlags Ab, Helsingfors (Ekenäs) 1981.

Isaksson, Martin: Ryska positionen Alandskaja. En översikt av Ålands militära historia åren 1906-1918, Söderström & C:o Förlags Ab, Helsingfors (Ekenäs) 1983.

Isaksson, Martin: Naval fortifications of imperial Russia on the Åland islands from 1809 to 1854, teoksessa The naval fortresses in the Baltic area, V Baltic seminar in Kotka 30.7.-1.8.1987, Publication number 14 in the series of provincial museum of Kymenlaakso, Provincial Museum of Kymenlaakso, Kotka 1990.

Jaatinen, Stig: Elysium Wiburgense. Viipurin tienoon huvila-asutus ja huvilakulttuuri, Societas Scientarium Fennica, Helsinki 1997.

Jansson, Jan-Magnus: Parlamentaariset puolustuskomiteat, teoksessa Tuhantein Rantain Partahilta, Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 50-vuotisjulkaisu, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry, Helsinki (Joensuu) 1983.

Jansson, Stig ym. (toim.): Emsalöboken del två, Emsalö Allmogeförening r.f., Sibbo-Borgå 1994.

Johnsson,  Raoul ja Metsävuori, Eka: Borstö. Kertomus saaresta, elinkeinoista, ihmisistä ja menneisyydestä, Borstö museon julkaisu no. 3,  Borstö 1996.

Jones, David (toim.): The Military-Naval Encyclopedia of Russia and the Soviet Union, volume 2, Academic International Press, Gulf Breeze Florida, 1980.    

Jouko, Petteri: Puolusussuunnittelun käynnistyminen maailmansodan jälkeen, teoksessa Sampo Ahto (et. Al.): Piirteitä Puolustusvoimien kehityksessä 1944-1964, Espoo- kauniainen Reserviupseerit r.y., Kauniainen 2005.

Julkunen, M.: Perinteet ja realismi. Suomen puolustusvoimat saksalaisarvioissa 1930-luvulla, teoksessa Tiede ja Ase. Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu n:o 39, Suomen sotatieteellinen seura, Helsinki 1981.

Jungstedt,  Hugo: Ålandsbefästningarmna under världskriget och deras ändamål, teoksessa Kungliga Krigsvetenskaps-akademins tidskrift n:r 5-6 1926 s. 305-319 , Stockholm 1926.

Kanninen, Ermei: Vuodet myrskyn varjossa, Muistelmat, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1996.

Karilas, Tauno: Sotaluotsin salaisuus. Merisotaa Suomen ja Viron rannikolla vv 1914-1918, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1937.

Kauhanen, Olli: Ulko-Tammio - jatkosodan linnake, Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A, No 34, Vantaa 1995.

Kaukovalta, Kyösti: Uudenkaupungin historia. Kolmas osa 1809-1875, Uudenkaupungin kunta, Uusikaupunki 1930.

Kaukovalta, Kyösti: Uudenkaupungin historia. Neljäs osa 1875-1918, Uudenkaupungin kunta, Uusikaupunki 1943.

Kauppi, Ulla-Riitta: Kruunulinna Ehrensvärdin siipirakennukset, Suomenlinnan hoitokunta, Helsinki 1984.

Karvinen, Väinö: Kiinteän rannikkotykistön rauhanajan sijoituskysymys: koottu vai hajasijoitus?, Sotilasaikakauslehti s. 44-47/1957.

Kekäläinen, Eino: Suomalaisten järjestämä Porkkalan vuokra-alueen vartiointi 1944-1948 Suomen turvallisuuspoliittisena kysymyksenä, poliittisen historian pro gradu -tutkielma Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, Helsinki 1987.

Keränen, Seppo: Moskovan tiellä. Urho Kekkonen ja Neuvostoliitto 1945-1980, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1990.

Kilpeläinen, Hannu: Valamo-karjalaisten luostari? Luostarin ja yhteiskunnan interaktio maailmansotien välisenä aikana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2000.

Kilpinen, Asko: Rannikkopuolustusjärjestelmä, sen kehittämisestä ja näkymistä, teoksessa Tuhantein Rantain Partahilta, Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 50-vuotisjulkaisu, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry, Helsinki (Joensuu) 1983.

Kippo, Ilmari ym. (toim.): Ravansaari ja sen läntiset naapurisaaret II osa, Ravansaari-Seura ry, Helsinki 1982.

Kivistö, J. : Rannikkojoukkojen kehityksestä, teoksessa Tiede ja Ase. Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu n:o 8, Suomen sotatieteellinen seura, Helsinki 1950.

Knuuttila, Jukka: Rannikkotykistö alueellista koskemattomuuttamme turvaamassa, teoksessa Tuhantein Rantain Partahilta, Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 50-vuotisjulkaisu, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry, Helsinki (Joensuu) 1983.

Koivisto, Oiva: Uudelleen- ja jälleenrakennuskausi, teoksessa Suomen laivasto 1918-1968, osa 2, Meriupseeriyhdistys ry, Helsinki 1968.

Komulainen, Arvo: Suojattu merenkulku elinehtonamme. Miinoitusten ja miinaraivauksen vaikutukset meriliikenteeseen vuosina 1939-1950, Suomi Merellä-Säätiö, Helsinki (Uusikaupunki) 2000.

Korhonen, Mikael: Finlands ryska fordringar. Ekonomisk uppgörelse med Ryssland efter 1917, privata ersättningsfrågor i ett jämförande internationellt sammanhang,  Åbo Akademi, Åbo 1998.

Koskenniemi, Matti ym. (toim.): Otavan iso tietosanakirja, seitsemäs osa, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1963.

Kosonen, Matti ja Pohjonen, Juha: Isänmaan portinvartijat, Suomen rajojen vartiointi 1918-1994, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki (Keuruu) 1994.

Koukkunen, Heikki ja Kasanko, Mikael: Helsingin ortodoksinen seurakunta 1827-1977, Helsingin ortodoksinen seurakunta, Helsinki 1977.

Krasnov, V ja Daines, V: Russki Vojenno-istoritšeski Slovar, Olma-Press, Moskva 2001

Krogars, Marco: Verkostoilla kriisinhallintaan, Ankkurikustannus, Vaasa 1995.

Krook, Dorrit ja Lindqvist, Vidar: Minne från Ekenäs, Studio Vidar, Ekenäs 2001.

Kronlund, Jarl (toim): Suomen puolustuslaitos 1918-1939, Sotatieteen laitoksen julkaisuja XXIV, WSOY, Helsinki (Porvoo-Juva) 1988.

Kronqvist, Harry ym. (toim.): 1945-1995. Suomenlinnan Eränkävijät 50, Suomenlinnan Eränkävijät ry, Helsinki 1995.

Kumela, Marjut: Helsingin saarten historiaa, Narinkka 1977-1978, Helsingin kaupunginmuseo, Helsinki 1979.

Kupiainen, Tuulikki (toim.): Lauttasaaren rakennettu ympäristö, Lauttasaari-Seura - Drumsö-Sällkskapet r.y., Helsinki 1983.

Kurvinen, Pekka: VaaRPsto. Vaasan Rannikkopatteristo 1952-1994, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y., Helsinki (Jyväskylä) 1996.

Kuurinmaa, A: Muistelmia Inosta, teoksessa Rannikkotykistön vuosikirja 1935, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y. , Helsinki 1935.

Laaksonen, Lasse (toim.): Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset Helsingissä. Suojeluluettelo, Museovirasto, Rakennushistorian osaston julkaisu n:o 9, Helsinki 1980.

Laati, Iisakki: Suomen Luotsi- ja Majakkalaitoksen historia 1808-1946, Merenkulkuhallitus, Helsinki 1946.

Lambert, Andrew: Bomarsund in Context, esitelmä Maarianhaminassa 22.11.2001 (painamaton).

Lammi, Esko: Asevarikko 3 - perustamisesta nykypäivään. Tyrvään seudun Kotiseudun julkaisu LXVIII, Puolustusvoimat, Vammala 1989.

Laine, Leo: 80 vuotta koeampumatoimintaa. Koeampumalaitoksen historiaa 1918-1998, Puolustusvoimien Koulutuksen kehittämiskeskus, Tuusula  (Vaasa) 1998.

von Lange, Sven: Suomenlahden puolustus Venäjän vallan aikana, Sotilasaikakausilehti 1935 s. 461-475.

Lanndér, Rolf: Länsi-Mustan tykeistä ilmatorjuntarykmentiksi. Suomen ilmatorjuntatykistön kehitys 1918-1934, Suomen historian pro gradu -työ, Jyväskylän yliopiston Suomen historian laitos, Jyväskylä 1997.

Lappalainen, Jussi T: Punakaartin sota 2, Opetusministeriö, Punakaartin historiatoimikunta, Helsinki 1981.

Lappalainen, Niilo: Rannikkojääkäripataljoonan historia 1960-1985, Rannikkojääkäripataljoona ja Rannikkojääkärikilta ry, Espoo (Vantaa) 1985.

Laurell, Seppo: Suomen majakat. Finska fyrar. Finnish lighthouses, Nemo ja Merenkulkulaitos, Helsinki (Jyväskylä) 1999.

Lehti, Aarni: Helsinki Venäjän laivaston tukikohtana v. 1917-1918, Suomen historian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopiston historian laitos, 1998.

Lehti, Aarni: Baltian kuvernementtien ja Suomen merkitys Venäjän keisarilliselle laivastolle v. 1856-1914, Sotahistorian laitos julkaisusarja 1 N:o 7, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki 2003.

Lehti, Aarni: Merisodan strategioita Suomenlahdella 1919-1939, teoksessa Sotahistoriallinen vuosikirja 25, Suomen Sotahistoriallinen seura ja Sotamuseo, Helsinki 2006.

Leivo, Teemu: Kiinteän rannikkotykistön uudelleenryhmittäminen Pariisin rauhansopimuksen jälkeen, Maanpuolustuskorkeakoulun tutkielma, Kadettikurssi 81, rannikkotykistölinja, Helsinki 1998.

Leivo, Teemu: Kiinteän rannikkotykistön uudelleenryhmittäminen Pariisin rauhansopimuksen jälkeen, teoksessa Sotahistoriallinen vuosikirja 18, Sotahistoriallinen seura ja Sotamuseo, Helsinki 2000.

Leskinen, Jari: Suomen sotilaalliset suhteet Viroon 1930-luvun alusta talvisotaan. Sotilasjohdon arviot Virosta ja toteutettu yhteistoiminta. Poliittisen historian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopiston poliittisen historian laitos, Helsinki 1993.

Leskinen, Jari: Vaiettu Suomen silta. Suomen ja Viron salainen sotilaallinen yhteistoiminta Neuvostoliiton varalta vuosina 1930-1939, Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1997.

Leskinen, Jari: Veljien valtiosalaisuus. Suomen ja Viron salainen sotilaallinen yhteistyö Neuvostoliiton hyökkäyksen varalle vuosina 1918-1940, WSOY, Helsinki (Porvoo-Juva) 1999.     

Leskinen, Jari ja Silvast, Pekka: Suljettu aika. Porkkalan Neuvostoliiton sotilaallisena tukikohtana vuosina 1944-1956, Werner Söderström Osakeyhtiö , Helsinki 2001.

Lilius Aleko: Ung man i farten, Söderström & C:o förlagsaktiebolag, Helsingfors 1958.

Lindblad, Ethel ja Mikander, Gunda: Monografi över Pörtö ögrupp. Från äldsta kända tid fram till utgången av år 1962, Pro Pörtö r.f., Helsingfors 1972.

Lindqvist, Rafael: Mitt förlorade paradis. Bilder och minnen från Obbnäs och omnejd, Söderströms, Helsingfors 1946.

Lindroos, Ernst (ym.): Bolax, en by i Hitis skärgård, dess öden och folkliv, Bolax Gillet r.f., Helsingfors 1992.

Lindström, Ludvig (toim.): Skärgårdens frikår, Förlag E. Wallenius, Åbo 1918.

Linnanmäki, Seija: Suomenlinnan venäläinen kauppiaskortteli 1868. Rakennusten ajoitus ja arkkitehtuurianalyysi, tekstiosa, taidehistorian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopiston taidehistorian laitos, Helsinki 1990.

Linnat ja linnoitukset, Museoviraston rakennushistorian osasto 1/1975, Helsinki 1975.

Lohikoski, Seija: Kapearaiteinen hevosrautatie ja “ryssanhakkuut” Espoossa, Nuuksion omakotiyhdistys ry/Noux Egnahemsförening rf, Espoo 1998.

Lohko, Yrjö (toim.): Uuras muistojen saari, Uuraalaiset ry., Helsinki 1982.

Lukkari, Matti: Lauri Sutela. Puolustusvoimain komentaja, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 2003.

Lundenius, L: Några ord om 1. Avdelta Kustartillerisektionens historia, teoksessa 1. Avdelta Kustartillerisektionen. 1. Erillinen Rannikkotykistöpatteristo 1921-1936, Helsinki 1936.

Luntinen, Pertti: The Baltic Question 1903-1908, Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki 1975.

Luntinen, Pertti: Suomi Pietarin suojana ja uhkana venäläisten sotasuunnitelmissa 1854-1914, Historiallinen Arkisto 79, Helsinki 1983.

Luntinen, Pertti: Venäläisten sotasuunnitelmat Suomen separatismia vastaan, Tampereen yliopiston historian laitoksen julkaisuja 11, Tampere 1984.

Luntinen, Pertti: Saksan keisarillinen laivasto Itämerellä. Aikeet, suunnitelmat ja toimet, Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1987.

Luntinen, Pertti: French Information on the Russian War Plans 1880-1914. Studica Historica 17, Helsinki 1989.

Luntinen, Pertti: The Imperial Russian Army and Navy in Finland 1808-1918,  Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1997.

Luoto, Reima (toim.): Suomen turvallisuuspolitiikan perusteet, Akateeminen maanpuolustusyhdistys r.y., Helsinki (Tampere) 1971.

Lybeck, Otto: Allmän sjökrigshistoria II delen 2., Sjöförsvarets kommandoexpedition, Stockholm 1932.

Lyytinen, Arvo Erkki ym.: Koivisto ja Viipurinlahti 1939-44, Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo-Helsinki 1958.

Löfgren, Kaj-Erik: Helsingin maa- ja merilinnoitus, teoksessa Sotahistoriallisen seuran ja Sotamuseon vuosikirja VIII, Sotahistoriallinen seura ja Sotatieteen laitos, Helsinki 1974.

Löfgren, Kaj-Erik: Saariston opas 1. Suomenlahti, Suomen Matkailuliitto ry, Helsinki (Jyväskylä) 1987.

Löfgren, Kaj-Erik: Saariston opas 3. Pohjanlahti, Suomen Matkailuliitto ry, Helsinki (Jyväskylä) 1988.

Löfgren, Kaj-Erik: Saariston opas 2. Saaristomeri ja Ahvenanmaa, Suomen Matkailuliitto ry, Helsinki (Jyväskylä) 1989.

Maijala, Tapio: Sotiemme aikainen rannikkopuolustuksen johtamisjärjestelmä, Sotakorkeakoulun diplomityö, Merisotalinja 16, Helsinki 1991.

Manninen, Markus: Viapori. Merilinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 1914-1918, Sotamuseo, Helsinki 2000.

Manninen, Ohto: Sodanjohto ja strategia, teoksessa Itsenäistymisen vuodet 1917-1920, 2. Taistelu vallasta, Valtionarkisto ja Painatuskeskus Oy, Helsinki  1993.

Manninen, Ohto: Talvisodan salatut taustat. Neuvostoliiton operatiiviset suunnitelmat 1939-1941 Suomen suunnalla, Kirjaneuvos Ky, Helsinki 1994.

Manninen, Olli (toim.): Lauttasaari, kaupunki kaupungissa, Lauttasaari-Seura Drumsö-Sällskapet r.y., Helsingin Kaupunkiyhdistysten Liitto ja Helsingin kaupunki, Helsinki 1986.

Marttila, Erkki: Rannikkotykistörykmentti 3:n maisemissa. Suvannon-Taipaleen-Konevitsan-Käkisalmen näkymiä vuonna 2002, Saaristomeren Meripuolustusalue, Turku 2003.

Mattila, Tapani: Meri maamme turvana. Suomen meripuolustuksen vaiheita Ruotsin vallan aikana, Suomi Merellä -säätiö, Helsinki (Jyväskylä) 1983.

Mattila, Tapani ja Vitikka, Olavi: Uhka lännestä. Suomen meripuolustus autonomian aikana, Suomi Merellä -säätiö, Helsinki (Jyväskylä) 1996 .

Merikoski, Veli: Kiinteän (omaisuuden) pakkoluovutuksesta yleisiin tarpeisiin ennen pakkolunastuslainsäädännön syntymistä (painamaton), Helsinki 1964, kansio Helsinki, yleisiä asioita jne, PlMArk.

Mawdsley, Evan: The Russian revolution and the Baltic Fleet. War and Politics, February 1917-April 1918, Macmillan, London 1978.

Mikola, Keijo ym. (toim.): Suomen Rannikkotykistö 1918-1958, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry., Helsinki 1959.

Munck, Lennart: Suurvaltain välisen sodanuhan vaikutus Suomen rannikon puolustuksen tehostamiseen v. 1885, teoksessa Rannikkotykistön vuosikirja 1937, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y. , Helsinki 1937.

Mustonen, Kauko ja Pykälä, Kalevi (toim.): Lauttasaari. Helmi Helsingin kruunussa, Lauttasaaren säätiö ja Lauttasaaren Kustannus Oy, Helsinki 1976.

Mutila, Jorma: Emil Skog - puolustusvoimien jälleenrakentaja 1948-1957, Suomen historian pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopiston historiatieteen laitos, Tampere 1995.

Myllyniemi, Urho: “Pietari Suuren merilinnoituksesta” talvisodan merivoimiin. Meripuolustuksen tila ja valmius syksyllä 1939, teoksessa Sotahistoriallinen aikakauskirja 19,  Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo, Helsinki 2000.

Mårtensson, Bernt: För frihet och självständighete, teoksessa En bok on Houtskär II. Bygdens öden till slutet av 1900-talet, Houtskärs kommun, Houtskär (Vasa) 2000.

Niemi, J: Laatokan puolustuksen alkuvaiheita, Suomen aliupseeri 1938, s. 321-323.

Niskala, Jani: Rannikko- ja meripuolustuksen johtosuhdemuutosten syyt 1970- luvulle, Maanpuolustuskorkeakoulun tutkielma, Kadettikurssi 82, Helsinki 1999.

Nordensvan, C. O. : Öfversigt af Rysslands härorganisation, Militärlitteratur-föreningens Förlag, Stockholm 1880.

Novitski, V. F. ym. (toim.): Vojennaja Entsiklopedia, Peterburg 1911.

Nurmio, Heikki ja Grandell, Leonard: Viipurin valloitus. Kenraalimajuri Wilkmanin armeijaryhmän toiminta, Kustannusosakeyhtiö Ahjo, Helsinki 1919.

Nygård, Stefan: Villinki - saariston huvilayhteisö, Helsingin kaupunginmuseo, Helsinki 2003.

Nyman, Pehr-Erik: Kapteeni Hall Hangon vesillä 1854-1855, teoksessa Sotahistoriallinen aikakauskirja 17,  Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo, Helsinki 1998.

Närhi, Matti: venäläiset joukot Suomessa autonomian aikana, teoksessa Pauli Kurkinen (toim.) Venäläiset Suomessa 1809-1917, Historiallinen Arkisto 83, Helsinki 1984.

Näsi, Valde ja Ovaska, Eemil: Laatokan Mainingit. Laatokan ja sen rannikon elämää sanoin ja kuvin, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1942.

Oksala, Arvi: Linnoittamaton Ahvenanmaa: vaarallinen tyhjiö, Hakkapeliitta n:o 11/1938 s. 326-328.

Oksala, Arvi: Venäläisten linnoitustyöt Ahvenanmaalla ja Turun saaristossa, teoksessa Rannikkotykistön vuosikirja 1935, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y., Helsinki 1935.

Ovaska, Eemil:  Laatokan puolustuksen alkuvaiheet, Rajan Turva N:o 1/1938, s. 46-49

Paasio, Veikko: Uudenkaupungin historia. Viides osa 1918-1966, Uudenkaupungin kaupunki, Uusikaupunki 1967.

Paavolainen, Jaakko: Vankileirit Suomessa 1918, Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 1971.

Paikkala, Sirkka (toim.): Skärgårds-Esbo. Namnskick, natur, historia och framtid, Espoon kaupunginsuunnittelukeskus, Espoo (Jyväskylä) 1997.

Pakola, Johanna: Lypertön linnake, teoksessa Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen vuosikirja 2001-2002, Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ry, Uusikaupunki 2002.

Pakola, Johanna: Katanpää. Linnake ja vankila, omakustanne, Turku (Uusikaupunki) 2004.

Palmberg, Harry: Ruotzinsalmi. Blad ur Kotkaneidens historia, Kymmenedals Museiförening, Kouvola 1938.

Partinen, Yrjö: Historiikki, teoksessa 1945-1995, Suomenlinnan Eränkävijät 50, Suomenlinnan Eränkävijät ry., Helsinki 1995.

Peiponen, Valto (toim.): Laatokan Mantsi. Härkäuhrin saari, Karjalan Kirjapaino Oy ja Karjala-lehti, Lappeenranta 1997.

Peltoniemi, Uuno- Säteri, Kai -Kirjavainen, Ilmari: Rajavartiolaitos 1919-1969, Rajamme Vartijat ry, Mikkeli 1969.

Pervoi, E: Makelon linnoituksen vaiheet, teoksessa Halonen, A (toim.), Suomen luokkasota - historiaa ja mustelmia, Amerikan Suom. Sos. Kustannusliikkeiden liitto, Superior Wisconsin, 1928.

Peterson, K. E. : Öfversigt af Rysslands härordning, Militärlitteratur-föreningens Förlag, Stockholm 1890.

Pietiäinen, Jukka-Pekka: Suomen ulkopolitiikan alkau, teoksessa Itsenäistymisen vuodet 1917-1920, 3. Katse tulevaisuuteen, VAP-kustannus ja Valtionarkisto, Helsinki  1992.

Pohjanvirta, Yrjö: Järeä rannikkotykistö, teoksessa Tiede ja Ase. Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu n:o 41, Suomen sotatieteellinen seura, Helsinki 1983.

Pohjanvirta, Yrjö ja Mattila, Tapani: Meripuolustuskoulutus itsenäisyyden ajan alussa, teoksessa Sotakoulu Saarella, Merikustannus Oy, Helsinki 1985.

Pohjanvirta, Yrjö: Inon linnoitus, teoksessa Sotahistoriallinen aikakauskirja 7, Sotahistoriallinen Seura ja Sotatieteen laitos, Helsinki 1988.

Pura, Juhani: Merivarikosta Panssarivarikoksi 1945-1995, Panssarivarikko, Parola (Valkeakoski) 1994.

Päiviö, Raimo: Uuras, luotsikylästä suursatamaksi, Uuraan saariston säätiö, Helsinki 1992.

Päiväläinen, Erkki: Kemian vuodet Harakassa, Harakan Perinneyhdistys ry, Helsinki 1988

Päärnilä, Aarre: Åland och vapenstilleståndet i Mosva 1944, teoksessa Åländs odling 48:e årgången, Ålands folkminneförbund och Ålands landskapsstyrelse/Museibyrån, Mariehamn 1990.

Pöyhönen, Pekka (toim.): Rönnskärin lintuasema 1961-2001, Rönnskärin lintuaseman tiedonanto numero 26, Rönnskärin lintuasema, Kirkkonummi 2002.

Rancken, A. W.: Sveaborg, dess tillkomst och öden, Lars Hökerbergs Bokförlag, Stockholm 1933.

Rannikkorykmentti 3 1918-1928, Sortavala 1928.

Rannikkotykistön reservialiupseerin oppikirja, Helsinki 1935.

Rauanheimo, Uljas Vesa.: Venäläiset joukot Suomessa maailmansodan 1914-2918 aikana.; niiden yleisryhmitykset ja toimintasuunnitelmat, teoksessa Tiede ja Ase, Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu n:o 8, Suomen sotatieteellinen seura, Helsinki 1950.

Rauanheimo, Uljas Vesa: Rauhanaikaisen tykistön perustaminen, teoksessa Suomen Tykistökoulu, Suomen Tykistökoulun 1918 upseerikokelaskurssien valtuuskunta, Helsinki (Pieksamäki) 1957.

Rauhala, Marko: Laatokan rannikkopuolustuksen rakentaminen 1918-1939, Maanpuolustuskorkeakoulun tutkielma, Kadettikurssi 83, Helsinki 2000.

Rautapää, J: Suomenlahden ulkosaaria koskevat neutraloimismääräykset, teoksessa Rannikkotykistön vuosikirja 1939, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y., Helsinki 1939.

Rautavaara, Antero: Molemmille hyödyksi. Rannikkojoukkojen ja siviiliväestön suhteista, teoksessa Rannikkotykistön vuosikirja 1946, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y., Helsinki 1946.

Rekola, Kauko: Suvorov Suomen linnoittajana, Sotahistoriallisen seuran ja Sotamuseon vuosikirja VII, Sotahistoriallinen seura ja Sotatieteen laitos, Helsinki 1971.

Renvall, Thorsten: Skuggornas bok. Sanningen om Nystadskårens expedition till Åland år 1918. En led I Ålandsseparatismens utveckling, Författarens förlag, Åbo 1922.

Rikama, Jussi Lambert: Suomen rannikkotykistön kehitysvaiheita, eripainos Rannikkotykistön vuosikirjasta X 1964, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y., Helsinki 1963.

Robins, Graham: Bomarsund Outpost of Empire, Ålands landskapsregering, Mariehamn 2004.

RT 1 1918-1938, Rannikkotykistörykmentti 1:n 20-vuotisjuhlajulkaisu, Rannikkotykistörykmentti 1, Helsinki 1938.

Ruhala, Kalevi: Puolustussopimukset kansainvälisessä oikeudessa, teoksessa Tiede ja Ase. Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu n:o 30, Suomen sotatieteellinen seura, Helsinki 1972.

Rystad, Göran: Ålandsbefästningarnas demolering och kampen om Åland 1918-1919, teoksessa Studier i modern historia tillägnad Jarl Torsbacke den 18 augusti 1990, Militärhistoriska Förlaget, Kristianstad 1990.

Rytkölä, Olavi: Puolustushallinto, Suomen Lakimiesliiton Kustannus Oy, Helsinki 1967.

Räihä, Eino ja Myllyniemi, Urho: SlRR, Suomenlinnan Rannikkorykmentti 1918-1998, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y., Helsinki (Jyväskylä) 1998.

Rönkkönen, Teuvo: Rannikkotykistörykmentti 2 1918-1940. Perustamisesta välirauhaan. Historiikki, omakustanne, Helsinki 1988.

Rönkkönen, Teuvo: Linnoitustykistö - aselaji välirauhan alkamisesta jatkosodan loppuun, teoksessa Sotahistoriallinen aikakauskirja 14,  Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo, Helsinki 1995.

Salminen, F: Taistelut ja sotilaalliset toiminnat Kymenlaakson rannikko- ja merialueella vapaussodan aikana, teoksessa Rannikkotykistön vuosikirja 1937, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y., Helsinki 1937.

Salminen, Pekka Jaakko: Suomen puolustusvoimain organisaation kehitys 5.9.1944-1.7.1966, Suomen historian syventävien opintojen tutkielma, Helsingin yliopiston historian laitos, Helsinki 1991.

Salminen, Pertti: Puolueettomuuden nimeen. Sotilasjohto Kekkosen linjalla ja sen sivussa 1961-1966, Kustannus Oy Suomen Mies, Helsinki 1995.

Sario, Niilo: Rannikkotykistön asemasta ja tehtävästä maanpuolustuksessa, teoksessa Tiede ja Ase. Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu n:o 1, Suomen sotatieteellinen seura, Helsinki 1933.

Sario, Niilo: Ahvenanmaan asian viimeaikainen kehitys Euroopan sotilaspoliittisen korkeapaineen vaikuttaessa suhtautumiseen Ahvenanmaan puolustuskysymykseen, teoksessa Rannikkotykistön vuosikirja 1939, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y., Helsinki 1939.

Sauramo, Lauri Johannes: Ahvenanmaan sotilaallinen ja sotilaspoliittinen merkitys, teoksessa Tiede ja Ase. Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu n:o 5, Suomen sotatieteellinen seura, Helsinki 1937.

Sauramo, Lauri Johannes: Ahvenanmaan linnoittaminen ja vuoden 1921 sopimus, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys, Helsinki 1938.

Sauramo, Lauri Johannes: Pyrkimykset Itämeren herruuteen ja Suomen puolueettomuus, teoksessa Rannikkotykistön vuosikirja 1939, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y., Helsinki 1939.

Savolainen, Niilo: Suomen sotilassääpalvelun vaiheet vuosina 1921-1974, Sää- ja suojelukilta ry., Jyväskylän maalaiskunta 1974.

Scarpulla, Claudio: The Constitutional Framework for the Autonomy of Åland, Meddelanden från Ålands högskola 10, Ålands Högskola, Mariehamn (Åbo) 1999.

Screen, John E.O. : Suomen sotaväki 1881-1901, teoksessa Sotahistoriallinen aikakauskirja 14,  Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo, Helsinki 1995.

Segerstråle, Curt: Fiskenäringen, teoksessa Porkala-bygden och dess minnen, Holger Schildts Förlag, Helsingfors 1945.

Seitkari, Olavi: Suomen sotalaitos Venäjän sotilashallinnon osana 1800-luvulla, Sotilasaikakauslehti 1/1939 s. 6-22 ja 2/1939 s. 86-105.

Seitkari, Olavi: Suomen julistaminen sotatilaan v. 1914, teoksessa Suomalainen Suomi v. 1947, Helsinki 1947.

Selén, Kari: Syyskuun kriisi 1938, teoksessa Sotahistoriallisen seuran ja Sotamuseon vuosikirja X, Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo, Helsinki 1978.

Selén, Kari: C.G.E. Mannerheim ja hänen puolustusneuvostonsa 1931-1939, Otava, Helsinki (Keuruu) 1980.

Selén, Lena ja Gottberg, Berndt: Porkkala. Ennen, jälkeen ja Parenteesin aikaan, Degerbynseudun kylätoimikunnan yhdistys r.y., Siuntio (Tammisaari) 2000.

Selin, Elis: Örö batteri under fem olika herrar, teoksessa 1. Avdelta Kustartillerisektionen. 1. Erillinen Rannikkotykistöpatteristo 1921-1936, Helsinki 1936.

Sievers, Richard: Hälso- och sjukvårdförhållanden vid fånglägren i Helsingfors, på Sveaborg, Sandhamn och Mjölö efter frihetskriget 19181, Söderströms & C:o Förlagsaktiebolag, Helsingfors 1930.

Silvast, Pekka: Pietari Suuren merilinnoituksen liittyvät linnoitukset Hankoniemellä, teoksessa Tsitadel n:o 2/1996, Pietari 1996.

Silvast, Pekka: HanRPsto, Hangon Rannikkopatteristo 1921-1998, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y., Helsinki (Jyväskylä) 1998.

Silvast, Pekka: Kanonerna på Bolax, Bolax Gillet rf., Helsingfors 2002.

Sirén, Ari: Jussarö. Luotsi- ja kaivosyhteisö Tammisaaren ulkosaaristossa, Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A, No 40, Vantaa 1995.

Sjöblom, Walter: Åland och dess ryska garnison 1917-1918. Minnen och antäckningar. Finsk tidskrift 121 (1936), s. 90-112.

Skog, Emil: Veljet vastakkain, Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo-Helsinki 1974.

Sorko, Kimmo: Linjoja ja linnoituksia. Osa 1, Korpijyvä Kustannus Oy, Jyväskylä 2003.

Stenius, Sigurd: Lauttasaaren kirja, Lauttasaaren säätiö, Helsinki 1948.

Stjernfelt, Bertil: Åland 1918 - säregen föregångare till nutida FN-operationer, eripainos Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift nr 3/1981 -julkaisusta, Linköping, 1981.

Stjernfelt, Bertil: Ålands hav och öar - brygga eller barriär? Svensk-finsk försvarsfråga 1915-1945, Marinlitteraturföreningen, Karlskrona 1991.

Sundbäck, Esa: Merivartiointia 75 vuotta. Merivartiolaitoksen ja merivartioston historia 1930-2005, Rajavartiolaitos, Helsinki 2005.

Suomela, Julitta: Kuka poistatti tykeistä lukot? Saksan laivaston pääsy Helsinkiin 1918, Sotilasaikakausilehti 1/1999 s. 57-58.

Suomela, Mikko: Katanpään linnake; historiikki, Merisotakoulun tutkielma, Kapteenikurssi 31, Helsinki 1989.

Suomi, Juhani: Kuningastie. Urho Kekkonen 1950-1956, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1990.

Svedlin, Thure (toim.): Kamp och äventyr i röda Finland, Holger Schildts förlag, Helsingfors 1918.

Sädevirta, Sirkka: Laajasalon, Villingin ja Santahaminan historiaa, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisu 1994:14.

Särkiö, Hannu: Vuoden 1948 ystävyys-, yhteistoiminta- ja avunantosopimus suomalaisissa arvioinneissa, teoksessa Tiede ja Ase. Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu n:o 30, Suomen sotatieteellinen seura, Helsinki 1972.

Söderlund, Åke: Ryska Östersjöflottans flygverksamhet i Finland under första världskriget - Jungfrusund och de övriga stationerna i ett jämförande perspektiv, avhandling pro gradu i nordisk historia, Åbo Akademis humanistiska fakultet, Åbo 2000.

Talvio, Paavo: Viaporin linnoitus ja sen tykistö vuosina 1808-1855, teoksessa Sotahistoriallisen seuran ja Sotamuseon vuosikirja X, Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo, Helsinki 1978.

Talvio, Paavo: Viaporin linnoitus ja sen tykistö Krimin sodasta vuosisadan vaihteeseen, teoksessa Sotahistoriallinen aikakauskirja 1, Sotahistoriallinen Seura ja Sotatieteen laitos, Helsinki 1980.

Talvio, Paavo: Viaporin linnoitus ja sen tykistö vuosisadan vaihteesta vallankumoukseen, teoksessa Sotahistoriallinen aikakauskirja 2, Sotahistoriallinen Seura ja Sotatieteen laitos, Helsinki 1982.

Talvio, Paavo: Toinen Karjalan raskas tykistöpatteri 1918, teoksessa Sotahistoriallinen aikakauskirja 7, Sotahistoriallinen Seura ja Sotatieteen laitos, Helsinki 1988

Tandefelt, Heikki: Kuka omistaa Suomenlinnan saaret?, teoksessa Piirteitä Suomenlinnan historiasta I, Ehrensvärd-seura, Helsinki 1929.

Tanner, Väinö: Näin Helsingin kasvavan, Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 1947.

Tanner, Väinö: Tarton rauha. Sen syntyvaiheet ja -vaikeudet, Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 1949.

Tarkka, J: Maanpuolustus ja rauhanliikkeet, teoksessa Tiede ja Ase. Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu n:o 42, Suomen sotatieteellinen seura, Helsinki 1984.

Tasihin, Juri: Viaporin kapina 1906, julkaisija, Helsinki 1984.

Tervasmäki, Vilho: Puolustushallinto sodan ja rauhan aikana 1939-1978. Puolustusministeriön historia II, Arvi A. Karisto Oy, Hämeenlinna 1978.

Terä, Matti V. ja Tervasmäki, Vilho: Puolustushallinnon Perustamis- ja rakentamisvuodet 1918-1939. Puolustusministeriön historia I, Kustannus Oy Tammi, Helsinki 1973.

Tiihonen, Seppo: Sotatalouden suunnittelu. Tutkimus lainsäädäntökehityksen ja sotilasjohdon järjestelyjen vaikutuksista sotatalouden suunnitteluun itsenäisyyden ensi vuosikymmeninä Suomessa, Helsingin Yliopiston julkisoikeuden laitos, Helsinki 1989.

Tiitta, Allan: Suomenlinnan sotavankileiri 1918-1919, Museoviraston rakennushistorian osasto, Helsinki 1983.

Tirronen, Uolevi: KotRPsto, Kotkan Rannikkopatteristo 1918-1993, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y., Helsinki (Jyväskylä) 1994.

Tirronen, Uolevi: Pakko puuhastella Pohjanlahden kanssa, Sotilasaikakusilehti 8/1999 s. 28-33.

Tirronen, Uolevi: Pakkoraosta etuargumentointiin. Rannikkotykistön vuoden 1952 uudelleenjärjestelyssä maavoimiin, Sotilasaikakusilehti 9/1999 s. 51-57.

Tirronen, Uolevi: Taistelu vakansseista. Rannikkotykistö vuoden 1952 uudelleenjärjestelyissä maavoimiin, Sotilasaikakusilehti 10/1999 s. 55-62.

Tjapugin, Gisela M.: Die Einwohner und die vershiedenen Glaubensgemeinshaften in der Festung Sveaborg 1808-1918, väitöskirja, Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta 1999.

Tuomisto Anja: Lohmin biologinen asema on vailla vertaa, Aurora 3/1998.

Turtola, Martti: Tornionjoelta Rajajoelle : Suomen ja Ruotsin salainen yhteistoiminta Neuvostoliiton hyökkäyksen varalle vuosina 1923-1940 : puolustuspoliittinen vaihtoehto, WSOY, Helsinki 1984.

Turunen, Matti ja Partanen, Jukka: Viipurin Rykmentti. Karjalan puolustaja 1626-1940, Pohjois-Karjalan Prikaati, Kontioranta (Hämeenlinna) 2000.

Tynkkynen, Vesa: Hyökkäyksestä puolustukseen. Taktiikan kehittymisen ensimmäiset vuosikymmenet Suomessa, Maanpuolustuskorkeakoulun taktiikan laitos, Helsinki 1996.

Törrönen, Kaarle: Valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönoton suunnittelu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen laitos, Helsinki 1999.

Uino, Ari: Lauttasaari. Helsingin merellinen kaupunginosa, Lauttasaaren säätiö - Drumsöstiftelsen, Helsinki 1995.

Uola, Mikko: Jääkärikenraalin vuosisata. Väinö Valve 1895-1995, Suomen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2001.

Vahe, Juha: Puolustusvoimien sopeutuminen sodan jälkeiseen tilanteeseen vuosina 1944-1947, Suomen historian pro gradu -tutkielma, Turun yliopiston humanistinen tiedekunta, Turku 1981.

Valpasvuo, Ahti: Rannikkotykistörykmentti 1:n 20-vuotishistoria, teoksessa RT 1 1918-1938, Rannikkotykistörykmentti 1:n 20-vuotisjuhlajulkaisu, Rannikkotykistörykmentti 1, Helsinki 1938.

Valtanen, Viljo: Ahvenanmaan linnoittamisen strategiasta ja taktillista tarkastelua, teoksessa Rannikkotykistön vuosikirja 1936, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y. , Helsinki 1936.

Valtanen, Viljo: Kun Erillinen oli nuori ... Hajamuistelmia patteriston alkutaipaleelta,  teoksessa 1. Avdelta Kustartillerisektionen. 1. Erillinen Rannikkotykistöpatteristo 1921-1936, Helsinki 1936.

Valtanen, Viljo: Utön taistelu 10.8.1915, teoksessa Rannikkotykistön vuosikirja 1939, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y. , Helsinki 1939.

Vastassa Ruotsi. Kaakkois-Suomen linnoitukset, Museovirasto, Helsinki 1990.

Veriö, Toivo-Simola, Olavi: TurRR, Turun Rannikkorykmentti 1939-1994, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y., Helsinki (Jyväskylä) 1995.

Viljanen, Tauno V.: Helsingfors som garnisonsstad 1918-1939, teoksessa Helsingfors stads historia V:2,  Helsingfors stad, Helsingfors 1965.

Viljanen, Tauno V.: Helsingfors under andra världskriget 1939-1945, teoksessa Helsingfors stads historia V:2, Helsingin kaupunki, Helsinki 1965.

Virkki, Eino: Rannikkotykistökäsikirja, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki (ei painovuotta).

Visuri, Pekka: Totaalisesta sodasta kriisinhallintaan. Puolustusperiaatteiden kehitys läntisessä Keski-Euroopassa ja Suomessa vuosina 1945-1985, Otava, Helsinki 1989.

Visuri, Pekka: Puolustusvoimat kylmässä sodassa. Suomen puolustuspolitiikka vuosina 1945-1961, WSOY, Porvoo- Helsinki- Juva 1994.

Visuri, Pekka: Valvontakomission vaikutus Suomen sotilaspolitiikkaan, teoksessa Suomi valvonnassa 1944-1947, Sotahistoriallinen aikakausikirja 16, Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo, Helsinki 1997.

Vitikka, Olavi: Englannin laivasto Suomen rannikolla ja lähivesillä, teoksessa Tiede ja Ase. Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu n:o 54, Suomen sotatieteellinen seura, Helsinki 1996.

Wihtol, Erik: Meripuolustus 1944 - aukeaako Suomenlahti, teoksessa Sotahistoriallinen aikakauskirja 13,  Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo, Helsinki 1994.

Wihtol, Erik: Merivoimat valvontakomission kynsissä, teoksessa Sotahistoriallinen aikakauskirja 16,  Sotahistoriallinen Seura ja Sotamuseo, Helsinki 1997.

Väliaho, Olavi: Laatokan laineet, Karjalan Kirjapaino Oy, Lappeenranta 1989.

Väliaho, Olavi: Laatokan linnakkeet Taipaleen taistelussa, Karjalan Kirjapaino Oy, Lappeenranta 1989.

Väliaho, Olavi: Laatokan puolustajat, Karjalan Kirjapaino Oy, Lappeenranta 1995.

Väliaho, Olavi: Laatokan puolustajat Karjalaan, Karjalan Kirjapaino Oy, Lappeenranta 1997.

Väliaho, Olavi: Laatokan puolustajat Karjalassa, Karjalan Kirjapaino Oy, Lappeenranta 2000.

Zilliacus, Benedict: Utöar, Söderströms & C:o Förlags Ab, Porvoo 1974.

Zitting, Simo ja Rautiala, Martti: Esineoikeuden oppikirja, yleinen osa, Suomen lakimiesliiton Kustannus Oy, Helsinki 1976.

Öhman, Martin: Havet förenar. Statlig förbindelsefartygstrafik i Egentliga Finlands skärgård 1920-1995, Sjöfartsverket, Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt, Åbo 1995.

Öhman, Martin: Utö. Samhället längst ute, Miljöministeriet, Helsingfors 1993.

Öhquist, Harald: Rannikkopuolustuksemme merkitys Kannaksen sivustasuojana, teoksessa Rannikkotykistön vuosikirja 1939, Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y., Helsinki 1939.

Österholm, Henrik (red.): Skärgård i omvandling. Miljö och människa i Finlands skärgård, Nordenskiöld-samfundet i Finland r.f., Borgå 1975.

Õun, Mati: Estonia’s Naval Defence between the two World Wars. A Short Pictorial History, Tallinn, 1998.