Jäsenyys

Vuoteen 2018 asti toimintamme ulospäin on ollut melko suppeaa, ja keskittynyt eniten perinnetietojen keräämiseen, joka on ollut merkittävä ja tärkeä osa toimintaamme. Ulospäin näkyvin hankkeemme on ollut muistolaattojen kiinnittäminen rannikkotykistön entisille toimipaikoille. Pyrimme nyt laajentamaan ja monipuolistamaan toimintaamme, tulemme lähettämään jäsenkirjeitä ja tiedottamaan perinnekeräyksistä, tapahtumista, matkoista ja toiminnasta aiempaa laajemmin.

Jäsenemme saavat tietoa rannikkotykistön perinteitä vaalivista hankkeista, tarjoamme osaan niistä osalistumismahdollisuuksia ja olet mukana tukemassa perinnetyötä. 

Jäseneksi voit liittyä täyttämällä allaolevan lomakkeen tai lähettämällä täysin vapaamuotoisen jäsenanomuksen joko sähköisesti tai postitse yhdistyksen puheenjohtajalle. Hyväksymme uudet jäsenet hallituksen kokouksissa. Jäsenyys ei edellytä rannikkotykistötaustaa, yhdistykseen voivat liittyä kaikki rannikkotykistön ja rannikkopuolustuksen perinteistä kiinnostuneet henkilöt.


Jäsenmaksu vuodelle 2020 on 20 euroa. 


Tervetuloa jäseneksemme ja mukaan rannikkotykistön perinteitä arvostavaan toimintaan!