Tervetuloa Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry:n sivuille 

 

 

Kevyt rannikkotykki (120 mm) Granholman linnakkeella kesällä 1941. SA-kuva

Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry. perustettiin 4.4.1979 kenraaliluutnantti Alpo Kantolan toimiessa keskeisenä puuhamiehenä. Kaikki silloin elossa olleet rannikkotykistön viisi kenraalia olivat läsnä tuossa kokouksessa. Yhdistyksen tehtävänä oli hankkia aselajille säätiön perustamisen edellyttämä taloudellinen pääoma.


Erään sodanaikaisen yksikön, Niilo Sarion ja Kurt Tourin rahastojen sekä runsaslukuisten yksityisten lahjoitusten avulla koottiin peruspääoma. Rannikkotykistösäätiö -Kustartilleristiftelsen rs rekisteröitiin 17.10.1979. Se on muodostunut sääntöjensä mukaan keskeiseksi tukiyhteisöksi rannikkotykistön piirissä toimiville yhteisöille ja yksityisille.

Yhdistys puolestaan - edellä mainitun tehtävänsä suoritettuaan - vietti pitkään todellista hiljaiseloa. Viimein elvytettiin yhdistys, ei varojen keruuseen, vaan rannikkotykistöaselajin perinteiden taltioimiseen. Se on ainoa yhteisö, jolle se on päätoiminen tehtävä.

Ote yhdistyksen 2003 uusitusta 2 §:stä kuuluu:
"...tarkoituksena on innostaa vaalimaan rannikkotykistöaselajin ja rannikkojoukkojen sekä yhteisöjen perinteitä ja siihen liittyen tukea niiden piirissä tapahtuvaa tutkimus-, keruu-, tiedotus- ja kehittämistoimintaa, jonka tarkoituksena on yleisen maanpuolustushengen ja erityisesti rannikkopuolustuksellisen ajattelun ylläpito ja kehittäminen osana meripuolustusta
...pyrkii aloitteellisesti ja innoittavasti saamaan asianomaiset viranomaiset sekä erityisesti rannikolla toimivat maanpuolustusyhteisöt toimiin yhdistyksen tarkoitusta palvelevien hankkeiden edistämiseksi ja aikaansaamiseksi...".


Rannikkojoukkojen piirissä - osana Puolustusvoimien jatkuvaa  muutosta - tapahtuvat merkittävät supistukset sekä vallankin kokemusta ja muistoja omaavien rt-veteraanien, lottien, sotilaskotisisarten sekä reserviläisten vaiheittainen haipuminen sinne, mistä ei paluuta  ole, korostavat perinne- ja muistitietojen keruuseen ryhtymisen tärkeyttä.

Uusimmat päivitykset

Historiaa lisätty

15.1.2018
Rannikkotykistön historiaa-osuuteen lisätty Powerpoint-esityksiä