Yhdistys kerää, tallentaa ja vaalii rannikkotykistöaselajin perinteitä.  Yhdistys toimii linkkinä ja yhteistyötahona aselajin paikallisten perinneyhdistysten kanssa ja pyrkii innostamaan aselajissa palvelleita ja siitä kiinostuneita henkilöitä ja tahoja mukaan vapaaehtoiseen perinnetyöhön. 

Tarkemmin yhdistyksen toimintaan voi tutustua sivulta " Yhdistyksen toiminta". ​​​​​​​