Yhdistyksen perustaminen

Rannikkotykistön Perinneyhdistys ry perustettiin 4.4.1979 kenraaliluutnantti Alpo Kantolan toimiessa keskeisenä puuhamiehenä. Kaikki tuolloin elossa olleet rannikkotykistön viisi kenraalia olivat läsnä kokouksessa. Yhdistyksen tehtävänä oli hankkia aselajille säätiön perustamisen edellyttämä taloudellinen pääoma.

Rannikkotykistösäätiö -Kustartilleristiftelsen sr rekisteröitiin 17.10.1979. Se on muodostunut sääntöjensä mukaan keskeiseksi tukiyhteisöksi rannikkotykistön piirissä toimiville yhteisöille ja yksityisille.  Yhdistys puolestaan – edellä mainitun tehtävänsä suoritettuaan – vietti pitkään todellista hiljaiseloa. Viimein yhdistys elvytettiin, tällä kertaa rannikkotykistöaselajin perinteiden taltioimiseen. 

Ote yhdistyksen 9.2.2021 vahvistetuista uusista säännöistä:  

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia rannikkotykistöaselajin ja rannikkojoukkojen sekä -yhteisöjen perinteitä ja toteuttaa sekä tukea tähän pyrkivää toimintaa.

3 §                                                                                                   

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia itse ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Yhdistys pyrkii aloitteellisesti ja innoittavasti saamaan asianomaiset viranomaiset sekä erityisesti rannikolla toimivat maanpuolustusyhteisöt toimiin sen tarkoitusta palvelevien hankkeiden edistämiseksi ja aikaansaamiseksi. Yhdistys hankkii toimintaansa varten varoja jäsenmaksuilla, arpajaisilla, rahankeräyksillä, apurahoilla ja julkaisutoiminnalla sekä vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimintansa edistämiseksi jakaa apurahoja ja stipendejä sekä muita kannustuspalkintoja.